Të fundit

“Tempulli 2″, Gjykata e Elbasanit vendos masat për të arrestuarit

Gjykata e Elbasanit ka lënë në burg 22 nga 23 të arrestuarit, gjatë operacionit “Tempulli 2”, ndërsa një është lënë në arrest shtëpie.

18 prej të arrestuarve u ndaluan në zbatim të urdhërndalimit, kurse 6 janë arrestuar në flagrancë.

Ata akuzohen për shpërndarje të lëndëve narkotike në shkolla. Mes të arrestuarve është edhe një këshilltar i djathtë i Këshillit bashkiak të Elbasanit, nën dyshimin për trafik droge.

Nga 23 të arrestuarit vetëm A.Ll. është lënë në masën “arrest në shtëpi”.

Gjykata thekson se kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të
Përgjithshëm, brenda pesë ditëve, duke filluar nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të
arsyetuar.

“Referuar arrestimeve në kuadër të operacionit të koduar “Tempulli 2”, datë 22.01.2024, Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, informon sa më poshtë:
Sot më datë 25.01.2024, Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan me trup gjykues të përbërë nga gjyqtare Znj. Thomaidha Roça, mori në shqyrtim në seancë
gjyqësore kërkesën e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Paarë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan me objekt “Kërkesë për vleftësimin e ligjshëm të arrestimit/ndalimit dhe caktimin e masës së sigurimit”, ndaj shtetasve: D.(E)K.,G.H.; A.K.; G.L.; K.A.; A.R.; S.K.; E.L.; D.B.; V.T.; D. Ç.; A.Ll.; B.K.; H.S.;G.D.; A.R.; XH.S.; D.P.; XH.P.;.

Pas shqyrtimit në seancë gjyqësore Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, me vendimin nr. 58, datë 25.01.2024, ka vendosur:

1.- Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 13:15 të shtetasit D.E.K.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit D.E.K.;të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit D.E.K.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

2.- Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 14:15 të shtetasit G.H; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit G.H.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit G.H.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

3.- Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 13:00 të shtetasit A.K; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit A.K.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit A.K..; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

4.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 13:25 të shtetasit G.L; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit G.L.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit G.L.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

5.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 13:35 të shtetasit K.A.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit K.A.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit K.A.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

6.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 13:55 të shtetasit A.R.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit A.R.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit A.R.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

7.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 13:45 të shtetasit S.K.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit S.K.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit S.K.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

8.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 14:05 të shtetasit E.L.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit E.L.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit E.L.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

9.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 14:05 të shtetasit D.B.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit D.B.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit D.B.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

10.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 15:20 të shtetasit V.T.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit V.T.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit V.T.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

11.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 15:30 të shtetasit D. Ç.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve, parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit D. Ç.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit D. Ç.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

12.-Ndalimi i datës 22.01.2024, ora 16:00 i shtetasit A.Ll.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Moskallëzim i krimit”, parashikuar nga neni 300 i Kodit Penal, nuk vlerësohet i kryer në mënyrë të ligjshme.

-Caktimin ndaj shtetasit nën hetim A.Ll.; të masës së sigurimit personal”Arrest në shtëpi”,
parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale.

13.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 15:40 të shtetasit B.K.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve,” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit B.K.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit B.K.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

14.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 15:50 të shtetasit H.S.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve,” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit H.S.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit H.S.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

15.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 15:00 të shtetasit G.D.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve,” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit G.D.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit G.D.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

16.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 16:00 të shtetasit A.R.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve,” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit A.R.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit A.R.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

17.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 18:00 të shtetasit XH.S.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve,” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit XH.S.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit XH.S.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

18.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 16:20 të shtetasit D.P.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve,” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit D.P.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit D.P.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të
Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

19.-Vleftësimin e ligjshëm të ndalimit në datën 22.01.2024, ora 16:00 të shtetasit XH.P.; i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhimi dhe shitja enarkotikëve,” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.

-Caktimin ndaj shtetasit XH.P.; të masës së sigurimit personal”Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale.

– Urdhërohet izolimni i shtetasit XH.P.; në ambientet e paraburgimit pranë një Institucioni të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, për të qenë në dispozicion të organit të procedurës.

20.- Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Paarë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan në bashkëpunim me Policinë Gjyqësore, ngarkohen për ekzekutimin e këtij vendimi.

21.Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të
Përgjithshëm, brenda (pesë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar”, sipas njoftimit të gjykatës.

Video nga Paradoks

Ekskluzive: I kërkuar nga Interpoli për vr’asjen që tronditi Norvegjinë - misteri i njeriut që sillej në Ferizaj me katër identitete të rreme

Klikoni KËTU për t’u bërë pjesë e kanalit zyrtar të Paparacit në Viber.

Subscribe në kanalin zyrtar të Paparacit - Kliko KËTU

Të fundit

TË TJERA

Qëndro i informuar

Për të mos ju ikur asnjë lajm, regjistrohu në Paparaci